ایران🇮🇷 فقط تهران نیست!

✅ شتابدهنده تک برای کمک به کارآفرینی و رشد اقتصادی نوآوری محور به صورت متوازن در کل کشور همواره تلاش نموده است تا بهترین و خوشفکرترین جوانان کارافرین را از سراسر کشور پذیرا باشد و حمایت نماید.

🔸 چگونه پذیرش بگیرم؟
برای ورود به دوره شتابدهی راه دور تک ابتدا باید درخواست خود را از طریق سامانه اختصاصی ما ثبت نمایید تا توسط تیم داوران بررسی گردد. پس از بررسی و در صورت تایید مراحل بعدی انجام خواهد شد.