❓چالش:
بهترین استارتاپها، آنهایی هستند که نیاز به سرمایه انسانی کمتری دارند! چرا که در مسیر رشد استارتاپ، سرمایه انسانی گران و غیر قابل اعتماد است.
در عین حال توجه به منابع انسانی و استعدادها در استارتاپها هم چندان شایع نیست. بدون شک، استارتاپ های تازه کار نمی توانند با شرکت های بزرگتر که به کارکنان خود حقوق و مزایای پر زرق و برق پیشنهاد میدهند، رقابت کنند.

✅ راهکار:
هوشمندانه کارمندان خود را انتخاب کنید، میتوانید در مقابل، مزایای نرمی همچون ساعت های انعطاف پذیر و پاداش های مبتنی بر عملکرد مانند تقسیم سود، فرصت یادگیری و آزمون و خطا بدون جریمه و سهیم کردن در کار و حس پیشرفت گروهی و ... پیشنهاد دهید. یک استارتاپ رو به رشد نیاز به کارمندانی با نگاه بلندمدت، صبور و کوشا دارد.
به منظور حفظ استعدادهای برتر و ارائه پاداش دادن به آنها ، مهم است که محیطی دوستانه ایجاد کنید و به آنان فرصت انعطاف پذیری در کار ارائه دهید. می توانید به دقت عملکرد کارکنان را حتی از راه دور کنترل کنید و حداقل ساعت های انعطاف پذیر را برای جلب رضایت دوطرف ارائه دهید.

#منابع_انسانی #استارتاپ #شتابدهنده_تک