🔸ممکن است در دام عشق گیر کنید و نتوانید قضاوت عادلانه ای روی آن داشته باشید تنها به این دلیل که دوستش دارید.

🔹بسیاری از کارآفرینان در ابتدای این راه، ایده ی خود را با شواهد عینی و ملموس به اندازه کافی تحلیل نمی کنند.
یکی از مهمترین سوالاتی که باید از خود بپرسید تا ریسک این راه رو کم کنید اینه که آيا خود من قادر به از بین بردن استارتاپم هستم؟!

🔸خودتان جدی ترین رقیب استارتاپ خود باشید. اگر قرار است سرنوشتی مشابه با 90% استارتاپها که به شکست میخورند داشته باشد، بگذارید زودتر این اتفاق بیافتد. سعی کنید آنرا به چالش بکشید و از بین ببرید.

🔹به محض ورود به بازار، رقبای شما سعی در کنار زدن شما دارند، اگر در یک نبرد آزمایشی قبل از ورود به بازار استارتاپ
خود را تست کنید، بقای خود را مطمئن تر تضمین میکنید


https://instagram.com/p/BiOq5fEnym4/