بر این اساس با همکاری شرکت تبلیغات آنلاین کاپریلا، دو حوزه دیگر به این فراخوان اضافه شده است که از تیم های استارتاپی که نمونه محصول در این حوزه ها دارند استقبال خواهد شد:

- راه‌اندازی فروشگاه تخصصی محصولات فرهنگی (کتاب، نرم‌ا‌فزار، آموزش و ...)
- پیاده‌سازی سیستم فروشگاهی بومی (منطبق با ویژگی‌های بازاری و تجاری ایران)