برای برخی از کسب وکار ها و فعالیت ها لزومی به دریافت مجوز نیست. برخی از این موارد را که در کارا ثبت نیز به آنها اشاره شده نام می بریم. اگر موضوع فعالیت مربوط به امور بیمه ای باشد نیاز به اخذ مجوز ثبت شرکت نیست. موارد دیگر به ترتیب زیر لیست می شوند:
- موضوع فعالیت زیر مجموعه خصوصی سازی
- موضوعات فعالیت مربوط به امور فرهنگی و هنری و خبری و تبلیغاتی
- موضوعاتی که به شرکت های تعاونی ارتباط دارند.
- فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدید
- موضوعات فعالیت مربوط به امور بانکی
- موضوع فعالیت مربوط به امور قرآنی و مذهبی
- موضوعات فعالیت مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
- موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر
- فعالیت های علمی،آموزشی وپژوهشی
- موضوعات فعالیت مربوط به سازمان بهزیستی
- موضوعات فعالیت مربوط به جامعه حسابداران رسمی
- موضوعات فعالیت نیروهای مسلح
امیدوارم با خواندن این پست اطلاعات مفیدی را کسب کرده باشید. پاسخ گوی سوالات شما عزیزان هستم.