✅ قرارداد هم بنیانگذاران
هنگام ایجاد استارتاپ، موسسین یا هم بنیان گذاران طی یک توافقنامه پس از تعریف هدف راه اندازی کسب و کار، نقش هر یک از بنیان گذاران و میزان سهام آنها در شرکت( تیم) رامشخص می کنند.

✅ توافقنامه سهامداران
برای مدیریت بهتر و پذیرش سرمایه گذاری های خصوصی لازم است ، یک توافقنامه تنظیم گردد که در آن حقوق سهامداران تعیین گردد. این حقوق می تواند حق سهامداران را برای انتقال سهام، حق انحلال اول، بازپرداخت پس از مرگ را شامل شود.

✅ قرارداد های همکاری و استخدامی
استارتاپ ها برای رشد خود باید در مقاطع زمانی مشخص اقدام به جذب نیرو و یا همکاری با فرد یا مجموعه های دیگر نمایند. این همکاری باید در چارچوب یک قرارداد حقوقی مشخص بین کارمند و شرکت باشد، در قرارداد همکاری باید شرایط و ضوابط هر دو طرف به روشنی بیان شود.

✅ دستوالعمل ها و مصوبات
به منظور اطمینان از این که در استارتاپ شما همه امور و مسئولیت ها به درستی انجام گردد، بنیانگذاران باید دستورالعمل ها و مقررات خود را در قالب قوانین داخلی تدوین نمایند. از این قوانین می توان به نحوه حل اختلافات، انتخاب رهبری، تعیین حقوق، قدرت سهامداران و شرایط رای گیری برای تصویب اقداماتی مانند انتخاب هیئت مدیره جدید و یا ورود به بدهی ها اشاره نمودhttps://t.me/noafarinancom/277