در سال ۲۰۱۶، حدود ۵۵۰۰۰ نفر در آمریکا مدرک دکترا گرفتند.
تقریبا دوسوم‌شون آمریکایی بودند و یک سوم ویزای دانشجویی داشتند.
اگر تمایلات آمریکایی‌ها و ویزایی‌ها یکسان بود، در هر رشته، ۶۸٪ آمریکایی می‌دیدیم و ۳۲٪ درصد ویزایی. اما بسته به رشته، تفاوت زیاده.

تفاوت آمریکاییها و ویزایی‌ها در انتخاب رشته جالبه. ویزایی‌ها بیشتر به علوم ریاضی و مهندسی اقبال دارند در حالیکه آمریکایی‌ها بیشتر به علوم اجتماعی، انسانی، و آموزشی تمایل دارند.

در ادامه تعداد دکترا گرفته‌های سال ۲۰۱۶ رو، به تفکیک رشته و وضعیت اقامت، لیست می‌کنم. از رشته‌هایی که سهم ویزایی‌ها بیشتره شروع می‌کنم، و می‌رسم به رشته‌هایی که سهم آمریکایی‌ها بیشتره.


1️⃣ ریاضیات و نرم‌افزار: ۴۶٪ آمریکایی
➖ آمریکایی ۱۷۰۰ نفر
➖ ویزایی ۲۰۰۰ نفر

2️⃣ مهندسی: ۴۷٪‌ آمریکایی
➖ آمریکایی ۴۲۰۰ نفر
➖ ویزایی ۴۸۰۰ نفر

3️⃣ زمین‌شناسی، جغرافیا، هواشناسی، علوم دریایی: ۶۲٪ آمریکایی
➖ آمریکایی ۳۷۰۰ نفر
➖ ویزایی ۲۳۰۰ نفر


بالای این خط، سهم آمریکایی‌ها نامتناسب کم بود
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
زیر این خط، سهم آمریکایی‌ها نامتناسب بالاست4️⃣ کشاورزی، زیست‌شناسی و بهداشت: ۷۲٪ آمریکایی
➖ آمریکایی ۸۷۰۰ نفر
➖ ویزایی ۳۴۰۰ نفر

5️⃣ روانشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و اجتماعی: ۸۰٪ آمریکایی
➖ آمریکایی ۶۸۰۰ نفر
➖ ویزایی ۱۷۵۰ نفر

6️⃣ ادبی و هنری: ۸۶٪ آمریکایی
➖ آمریکایی ۴۴۰۰ نفر
➖ ویزایی ۷۰۰ نفر

7️⃣ آموزش، تعلیم و تربیت: ۸۸٪‌ آمریکایی
➖ آمریکایی ۴۳۰۰ نفر
➖ ویزایی ۵۶۰ نفر


منطقا تاکید بر کیفیت آموزش و تعلیم دانش‌‌آموز‌ها برای رشد یک جامعه خیلی مهمه!
تاکید بر علوم اجتماعی هم برای رشد کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خیلی مهمه!

من دیگه عرضی ندارم!

منبع: https://www.nsf.gov/statistics/2018/...bles/tab17.htm