بهترین مدرسان، اغلب کسانی‌اند که برای یاد گرفتن و فهم آنچه که آموزش می‌دهند، خودشان زمانی دچار تقلا و سختی بوده‌اند.

در نگاه اول این امر نامعقول به نظر می‌رسد، اما چون این مدرسان توانسته‌اند بر موانع مختلفی غلبه کنند، تجربهٔ به دست آمده، جنبه‌ای عملی و کاربردی به آموزش‌های آنها بخشیده است.

علی‌اکبر قزوینی