✍️ دکتر فرهنگ هلاکویی

کمال پرستی ( perfectionism )
یعنی اینکه
من باید کاری که انجام می دهم
آنقدر کامل و درست باشد که
کسی به من اعتراض و انتقاد نکند

در اصطلاح علمی می گویند :
این آدم ترس از انتقاد ( fear of criticism ) دارد .
یعنی اگر من یک کاری بکنم که
ناقص باشد
و عیب و ایرادی داشته باشد
من موردِ ایراد هستم

و همین مسئله بسیاری از اوقات سبب می شود که
کارها را انجام ندهم
چون تا وقتی که کاری را انجام نداده باشم
خب اشکالی وجود ندارد
بنابراین کار را به تأخیر می اندازم.

💡یکی از دلایلِ اصلی که
آدمها کار را به آینده می اندازند
دقیقا همین حالتِ کمال پرستیِ آنهاست
که باید کار را کامل انجام دهند
و چون می دانند
وقتی کار را انجام می دهند
به هر حال یک نقص ها و ایرادهایی وجود خواهد داشت
پس ترجیح می دهند که
آن کار را انجام ندهند .