🔹 ⁣نشانه‌های مقیاس‌پذیرترین شرکت‌ها عبارت‌اند از: قدرت تفکیک‌شده، تصمیم‌گیری یکپارچه، استخدام متخصصان و تمرکز بر اصول اولیه.
🔸 با این‌حال، حال و هوای کارآفرین (خیال‌باف، سرسخت، نظارت‌گر، دقیق و قهرمانانه) معمولا با هماهنگی‌ لازم برای رسیدن به مقیاس در تضاد است.
⁣🔹 بنابراین شاید ظریف‌ترین و مهم‌ترین قدم در افزایش مقیاس یک سازمان این است که رهبران آن چشم‌انداز و اراده لازم را برای این کار داشته باشند.
⁣🔸 اگرچه این گروه موسیقی خیلی موفق بود، اعضای موسس آن در مرحله‌ای متوجه شدند که به یک خواننده جدید نیاز دارند.