✔️ نباید‌ها (بخش سوم):
9⃣ از تضاد اجتناب نکنید، زیرا تضاد و اختلاف جز جدایی‌ناپذیر در هر مذاکره است. این واقعیت را بپذیرید که منافع شما ممکن است موردقبول طرف مقابلتان نباشد و منجر به تضاد شود، بنابراین لازم است شما به دنبال راه‌حل‌هایی باشید که موردقبول هر دو طرف است.
🔟 ⁣بعضی‌ افراد از راه ترساندن طرف مقابلشان می‌خواهند به توافق در مذاکره برسند. از افرادی که با صدای بلند صحبت می‌کنند و قصد بی‌‌حرمتی به شما را دارند، نترسید و در عوض از آن‌ها بخواهید گفته‌هایش را به‌صورت معتبر و در قالب داده‌های قابل‌سنجش ارایه دهد.
♦️ ⁣خونسردی خود را از دست ندهید. اگر اجازه دهید که احساساتتان شما را کنترل کند، نمی‌توانید نتیجه دلخواهتان را از مذاکره به دست آورید.