🔹 ⁣زمانی که استارت‌آپ شما وارد مرحله رشد می‌شود، باید مطمئن شوید که فقط به فکر اعضا نیستید، بلکه به کاربران و آمار هم فکر می‌کنید.
🔸 بنابراین الگوی فکری باید برای فاز فعلی توسعه مناسب باشد، و باید مطمئن شوید افرادی که با آن‌ها کار می‌کنید هم مثل شما فکر می‌کنند.
⁣🔹 استارت‌آپ‌ها به‌طور خاص در برابر اشتباهات مربوط به الگوی فکری آسیب‌پذیر هستند.
⁣🔸 آن‌ها می‌بینند که همه کارها به‌خوبی پیش می‌رود و سعی می‌کنند این حس را حتی اگر با سرعت زیادی مشتری جذب کنند، حفظ کنند.
⁣🔹 درحالی‌که لازم است کمی سرعت خود را پایین بیاورید تا بتوانید ابتدا رفتارها و باورها را نشر دهید.