🔹 احساسات و شانس هیچ جایی در مذاکره موفق ندارند، بلکه با یادگیری روش‌های مذاکره می‌آموزید تحت هر شرایطی بهترین عکس‌العمل را داشته باشد و مذاکره‌ای اصولی انجام دهید.

🔸 مذاکره موفق، کلید رشد کسب‌وکارهای نوپاست و کارآفرینان باید از این مهارت‌ها آگاه باشند و یاد بگیرند که چگونه بر هنر مذاکره موثر، تسلط پیداکنند.

⁣🔗 دوره آنلاین مهارت‌های فردی و بین فردی را مطالعه کنید