(بخش دوم)
⁣۷ـ برای مستند‌سازی سفر کارآفرینانه‌تان، از ولاگینگ (بلاگ ویدیویی) استفاده کنید
⁣۸ـ زمان و تخصص خود را در اختیار جامعه محلی خود قرار داده تا دریچه‌ها را به‌سوی خود بگشایید
⁣۹ـ یک پادکست هفتگی راه‌اندازی کنید
⁣۱۰ـ هرگز دست از یادگیری نکشید
⁣۱۱ـ در کنفرانس‌های صنعتی مهم شبکه‌سازی کنید
⁣۱۲ـ روی عکاسی حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کنید