⁣استارتاپ دادسان، سامانه‌ای برای درخواست وکیل است؛ این تعریفی است که محسن فرجی، یکی از هم‌بنیان‌گذاران و طراح محصول این استارتاپ از دادسان دارد و در ادامه برای معرفی استارتاپش اضافه می‌کند: «افرادی که نیاز به وکیل برای تنظیم قرارداد، مشاوره حقوقی، وکالت و امور ثبتی دارند، می‌توانند درخواست خود را در سامانه دادسان مطرح کنند و ما پیشنهادات وکلا را به صورت رایگان برایشان ارسال می‌کنیم. این پیشنهادات شامل، رزومه و قیمت پیشنهادی وکلا می‌شود و افراد می‌توانند این پیشنهادات و وکلا را مقایسه کنند، با وکیل موردنظر جلسه‌ای بگذارند و وکیل خود را قطعی کنند.» دادسان در حال حاضر تیمی ۷ نفره است که ۴ نفر آنها هم‌بنیان‌گذار این استارتاپ هستند. گفتگویی با فرجی، یکی از این هم‌بنیان‌گذاران داریم که می‌توانید آن را در شنبه پرس بخوانید.
🔗 ⁣https://goo.gl/5ds1oV