⁣واش‌لین خشکشویی آنلاینی است که در سال ۹۶ کار خود را شروع کرده است و تا الان توانسته است ۶ منطقه از تهران را پوشش دهد. حسام بصیری بنیانگذار و مدیرعامل واش‌لین از حال و هوای سالی که استارتاپش پشت سر گذاشته است می‌گوید.
👇
🔗 ⁣https://goo.gl/Q2S5Bq