⁣هادی رفیعی، بنیانگذار استارتاپ ایکاتب از اوضاع و احوال این استارتاپ و اکوسیستم ایران در سال گذشته و سال جاری برایمان می‌گوید. ایکاتب استارتاپی در حوزه محتوای متنی است که از اوایل زمستان ۹۶ به صورت رسمی کار خود را شروع کرده است و در حال حاضر با تیم ۴نفره و تعدادی نویسنده آزاد از تیم‌های مستقر در باشگاه کارآفرینی تیوان است.
👇
🔗 ⁣https://goo.gl/VUEwP5