⁣«مهمه» استارتاپی است با عمر چندماهه که در حوزه فرهنگی فعالیت دارد. اگر هر شخصی احساس کند که نیاز برای فرهنگ‌سازی در زمینه خاصی بین مردم وجود دارد، می‌تواند از این پلتفرم استفاده کند و کمپین موردنظر خود را طراحی و راه‌اندازی کند. میلاد جعفری هم‌بنیان‌گذار این استارتاپ در رابطه با سالی که بر مهمه گذشته و سالی که در پیش‌رو دارد با شنبه‌پرس صحبت کرده است.
👇
🔗 ⁣https://bit.ly/2E6F5DC