⁣گلدان هوشمند، استارتاپی از شهر اصفهان با تیمی ۵نفره است که از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را شروع کرده است. گفتگویی نوروزی با حسین کریمیان، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل این استارتاپ داشتیم که در آن به اتفاقاتی که در سال گذشته برای گلدان هوشمند افتاده و برنامه‌هایی که برای سال جاری در این استارتاپ دارند اشاره کرده است.
👇
🔗 ⁣شنبه‌پرس | صحبت‌های سهیل علوی تلخ‌ترین اتفاق سال 96 بود! - شنبه‌پرس