⁣محمد احمدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسمارت‌آپ که در مراحل ارلی‌استیج استارتا‌پ‌ها روی آنها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. به بهانه تمام شدن یک سال کاری و برای شروع سالی جدید به سراغشان رفتیم و چند سوال کوتاه از او پرسیدیم.
👇
🔗 ⁣http://bit.ly/2FWPho4