⁣به تازگی خبری مبنی همکاری سازمان تامین اجتماعی و یک استارتاپ برای انجام امور مربوط به تعویض و صدور آنلاین دفترچه بیمه صورت گرفته است. جزئیات بیشتری از این همکاری را از حامد ولی‌پوریان، بنیان‌گذار و مدیرعامل بیمیتو می‌شنویم.
👇

🔗 ⁣شنبه‌پرس | بیمیتو دفترچه بیمه صادر می کند - شنبه‌پرس