⁣چند روز پیش، خبری در کانال‌های تلگرامی دیدیم با این تیتر که مراقب خشکشویی‌های اینترنتی باشید. متن خبر حاوی سخنان رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی بود که گفته بود “برخی از واحدهای صنفی غیرمجاز، زیرزمینی و غیربهداشتی که از طریق اپلیکیشن و بدون هیچ نشانی کار می‌کنند، ملحفه‌های عفونی بیمارستان را با لباس‌های مردم می‌شویند و کسی با آنها کاری ندارد!” در همین رابطه سراغ محمد رهی، مدیرعامل خشکشویی آنلاین زودشور رفتیم و در این رابطه از او سوال کردیم. منظور و هدف رییس اتحادیه مذکور چیست؟
👇
🔗 ⁣شنبه‌پرس | سخنان رئیس اتحادیه خشکشویی‌ها،بخاطر اطلاعات غلط است - شنبه‌پرس