⁣حمید رضا اعتدال مهر رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در واکنش به صحبت های مدیرکل امورفنی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که در آن به این نکته اشاره شده بود: «در صورتی که مرجع و یا متولی کسب‌وکارهای فضای مجازی مشخص شود، تأمین اجتماعی آمادگی دارد نسبت به بیمه افراد شاغل در استارتاپ‌ها اقدام کند.» گفت: اگر نظرشان این است که یک متولی باشد و کل جامعه استارتاپی را معرفی کند که این قوانین اشتباه روی آن جامعه پیاده‌سازی شود، ترجیح می‌دهیم انجمن صنفی این کار را انجام ندهد. تا زمانی‌که مذاکره علمی نداشته باشیم و به این اتفاق نظر نرسیم که روش‌های گذشته در مورد اکوسیستم استارتاپی کار نمی‌کند، جلسه‌ای به نتیجه نخواهد رسید.

این مطلب را در شنبه پرس بخوانید
🔗 ⁣شنبه‌پرس | متاسفانه خوشبین نیستم! - شنبه‌پرس