تامین منابع مالی استارت‌آپ‌ها نیازمند برنامه‌ریزی جدی است

با توجه به اتفاقات بین‌المللی تا اطلاع ثانوی جذب و نگه‌داشتن سرمایه‌گذاران خارجی امکان‌پذیر نیست و این تهدیدی جدی برای استارت‌آپ‌ها و فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی است.
اکبر هاشمی، مدیر مسئول هفته‌نامه استارت‌آپی شنبه در حاشیه گردهمایی مدیران فرهنگی مناطق آزاد با اشاره به بحث خروج سرمایه‌گذاران خارجی از استارت‌آپ‌های ایران گفت: «٩٠ درصد تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های ایرانی به شکل خودگردان یا سرمایه‌گذاری شخصی توسط بنیان‌گذاران، خانواده‌های آن‌ها یا سرمایه‌گذار شخصی و سنتی صورت گرفته است.»
او ادامه داد: بر اساس پیمایش سال ٩۶، سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های کوچک و متوسط، ١٠ درصد بوده است.
هاشمی با اشاره به خروج احتمالی سرمایه‌گذاران خارجی از استارت‌آپ‌های کشورمان و وضعیت سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های ایرانی بعد از این اتفاق گفت: «امیدواریم این مساله از طریق دستگاه دیپلماسی حل شود. اما با توجه به تعداد کم سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته و ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایرانی و خارجی‌ها اتفاق مهمی روی نخواهد داد؛ البته تعداد این سرمایه‌گذاری‌ها کم اما حجم آن‌ها قابل توجه است. در صورت بروز مشکل، سرمایه‌گذاران داخلی می‌توانند جایگزین خارجی‌ها در استارت‌آپ‌های موفق شوند.»
مدیرمسئول هفته‌نامه شنبه در خصوص دورنمای جذب سرمایه خارجی در استارت‌آپ‌های داخلی هم گفت: «با توجه به اتفاقات بین‌المللی تا اطلاع ثانوی جذب و نگه‌داشتن سرمایه‌گذاران خارجی امکان‌پذیر نیست و این تهدیدی جدی برای استارت‌آپ‌ها و فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی است. تنها راه برون‌رفت، اتکا به سرمایه‌های داخلی است. اگر برنامه‌ریزی جدی برای جذب سرمایه‌های داخلی صورت نگیرد، استارت‌آپ‌ها برای تامین منابع مالی دچار مشکل خواهند شد.»
هاشمی در این خصوص خواستار ایجاد مشوق‌های اقتصادی و قانون‌گذاری توسط دولت و مجلس برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی به اکوسیستم استارت‌آپی ایران شد.تامین منابع مالی استارت‌آپ‌ها نیازمند برنامه‌ریزی جدی است - ictstartups.ir