انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

ایقاعات و قراردادها دو دسته مهم اعمال حقوقی در دنیای حقوق هستند.

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/2071/تفاوت-ایقاع-با-قرارداد-چیست؟