برخط نگاران مفتخر است به عنوان یکی از واحدهای فناور شهرداری تهران در این مرکز مستقر شده و پذیرای تمامی کارفرمایان و علاقه مندان دنیای IT و تجارت الکترونیک است.