الوین برآیند نظرات مشتریان را استخراج کرده و با گزارش‌ آنها حلقه بین شما و مشتریانتان را کامل می‌کند. اطلاعات ارائه شده کمک می‌کند تا برای بهبود خدمات خود تصمیمات درست را اخذ نمایید الوین معتقد است که نظرسنجی یک چرخه بدون توقف است که نظرات مشتریان را به شکلی جذاب جمع آوری کرده و اطلاعات مدیریتی را با نمودارهای ساده به شما گزارش می‌دهد. با بررسی آنها نقاط ضعف آشکار شده و با رفع آنها خدماتتان بهبود می‌یابد. تکرار این روند رضایت و وفاداری بیشتر مشتریانتان را در پی خواهد داشت.


بنیانگذار:محمد حامی


تلفن: ۷۶۲۵۱۴۰۳

پست الکترونیک: hello@elwin.ir

نشانی: تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مرکزرشدنخبگان، واحد 1208