⁠🔊 اسمارت‌آپ ونچرز با همکاری شتابدهنده شریف برگزار می‌کند:

💰مجموعه رویداد چالش‌های جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها

🔺پازل اول: مقدماتی بر روش‌های تأمین مالی برای استارتاپ‌ها
تاریخ برگزاری : سه شنبه، 19 تیر 97 📆


🔺پازل دوم: ارائه به سرمایه‌گذار
تاریخ برگزاری: چهارشنبه ، 27 تیر 97 📆


🔺پازل سوم: ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها
تاریخ برگزاری: یکشنبه ، 31 تیر 97 📆🔺پازل چهارم: مباحث حقوقی قرارداد با سرمایه‌گذار
تاریخ برگزاری: شنبه، 13 مرداد 97 📆


🏢 محل برگزاری: پژوهشکده دانشگاه شریف


اطلاعات بیشتر:
🌐 http://bit.ly/2N19SaD