هفت نکته برای راه اندازی یک استارت آپ در حوزه فین تک


1-توجه به مقررات مالی
2- شناخت و نحوه رقابت با موسسات مالی قدرتمند سنتی
3-نحوه اعتماد مشتریان
4-تشکیل به تیم قوی
5-خدمت منحصر به فرد و ارزشمند
6-انتخاب نوع فناوری مورد استفاده
7-میزان سرمایه مورد نیاز و نحوه تامین آن

هیچوقت بر شروع دیر نیست
اولین نفر نیستم و آخرین نفر نیز نخواهم بود که به شما می‌گوید هر شکستی مقدمه‌ای برای پیروزی است. تمامی این بالا و پایین‌ها فرصتی برای آموختن خواهد بود.

yon.ir/w9ezP