انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

معاون وزیر اقتصاد بابیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد که اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش‌ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: «بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسید.» به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، حسین میر شجاعیان در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی […]
نوشته بدهی ۱۶۲ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/104768