انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

کشور کوچک چهار میلیون نفری پاناما در دل آمریکای مرکزی توانسته است با ادغام ارائه خدمات با موقعیت جغرافیایی خود بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از ارائه خدمات کسب کند و با ایجاد شرایط ایده‌آل مالی، این کشور را به بهشت پولشویی و جذب سرمایه برای میلیاردرهای غربی تبدیل کند. در […]
نوشته اقتصاد، بانکداری، پرداخت و فین‌تک پاناما / بهشت پولشویی اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.

______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/103690