انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

مصطفی واحدی‌زاده عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از سه منظر مختلف به مسئله تأثیر افزایش نرخ ارزبر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و راهکارها پیش رو پرداخته است. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، واحدی‌زاده با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز باعث ناهمگنی و بروز رفتارهای تهاجمی […]
نوشته افزایش نرخ ارز قدرت تصمیم‌گیری را از کسب‌وکارها گرفته است اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. کارمزد دریافتی عابر بانک ها از ۵۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان؛ کارمزد تغییری نکرده است؛ قط کمیسیون تعیین کارمزد بانک مرکزی می تواند در خصوص افزایش کارمزد انتقال وجه تصمیم گیری کند
  2. داستان چوپان نیم میلیاردی و بامزه بودن فرایند تصمیم گیری
  3. تجربه و تخصص کافی نداریم یا حال تصمیم گیری؟______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/102445