انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
شخصی‌سازی ،آینده بازاریابی ویدئویی


ویدئوهای شخصی‌سازی‌شده، می‌توانند تا 60درصد، فروش یک شرکت را افزایش دهند


بازاریابی شخصی، تنها مختص استفاده از متون کاربردی نیست و امروزه یکی از بهترین ابزارهای بازاریابی شخصی، استفاده از ویدئوهای شخصی است. متن و شخصی‌سازی ویدئو، دو ابزار مکمل و مؤثر در بازاریابی هستند. شخصی‌سازی با خواست شما انجام می‌شود. اگر شما متنی را تهیه می‌کنید، تنها به‌منظور این است که هدفی را برای خود دنبال می‌کنید ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%B4%D8%AE%D8%...88%DB%8C%DB%8C