انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

سرمایه‌گذاری بر روی صنعت فین‌تک چین در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ طی ۱۰ قرارداد سرمایه‌گذاری به ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. از سال ۲۰۱۴ تا کنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار بر روی صنعت فین‌تک چین سرمایه‌گذاری شده است که بیشترین میزان آن در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ و معادل ۱ میلیارد دلار […]
نوشته سرمایه‌گذاری بیش از ۱ میلیارد دلار در شرکت‌های فین‌تک چین در سه‌ ماهه اول ۲۰۱۸ اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی فین‌تک در سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۸ چقدر بود و نسبت به سال‌های قبل چه تغییراتی داشت؟
  2. افزایش ۸۰ درصدی سرمایه‌گذاری ولث‌تک در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸
  3. سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ بر صنعت رگ‌تک______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/101925