انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

آیا شما واقعا چابک هستید و بانکداری چابک را اجرا کرده‌اید و یا برای دست‌یابی به شاخص‌های کلیدی عملکردتان (KPI‌) خلاقیت، نوآوری و تخصص را در سازمان خود از بین می‌برید؟ تصور کنید به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم. گزارش‌های عملکرد از هر طرف می‌رسند و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای سال بعد مشخص می‌شوند. روزهای سخت و […]
نوشته بحران چابکی در بانکداری / چگونه بانک‌ها خلاقیت و نوآوری را از بین می‌برند؟ اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. بانکداری باز و آینده نوآوری در صنعت بانکداری ایران چگونه است؟ / شکستِ سختِ بانک‌ها در نبود نوآوری
  2. چگونه نوآوری صنعت بانکداری را متحول می‌کند؟ / اخلال شیرین
  3. توسن بوم اکوسیستمی برای پیشبرد نوآوری و خلاقیت در صنعت بانکداری______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/101951