انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

ریچارد تالر یکی از اقتصاددانان برتر جهان است که سال گذشته توانست جایزه نوبل اقتصادی را در حوزه‌ی اقتصاد رفتاری به خود اختصاص دهد. نظریه‌ی او که از نظریه‌ی اصلی اقتصاد «هوموساپینس» نشات می‌گیرد، بر این اصل استوار است که انسان نمی‌تواند کاملا منطقی رفتار کند و متغیرهای احساسی بسیاری در رفتارهای او تاثیر گذارند. […]
نوشته جوامع بدون پول نقد و حرکت به سمت خودآگاهی مالی اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. چگونه استارت‌آپ‌های فین‌تک در حال افزایش مشارکت مالی اقشار فقیر جوامع هستند؟
  2. از این به بعد همه هزینه‌هام برای تو / راه دشوار اپلیکیشن‌های مدیریت مالی
  3. حرکت به سمت پول واحد اسلامی و همکاری نهادهای مالی______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/101761