برای محصولات خشکبار خود برند ثبت کنید و جهانی شوید

خشکبار یا خشکه بار که از لحاظ لغوی مقابل تره بار قرار دارد ، به پسته ، بادام ، قیسی ، فندق ، گردوی خشک ، کشمش ، برگه هلو و زردآلو و به میوه های خشک دیگر مانند آلو ، آلوچه ، آلبالو ، خرما ، انجیر و مانند آن اطلاق می شود. البته در تعاریف بین المللی، آنچه در فارسی خشکبار نامیده می شود در سه گروه مختلف ذیل تقسیم بندی می شوند :


گروه اول شامل میوه های خشک مانند کشمش، برگه ها ، خرمالو و …

گروه دوم شامل مغزهای خوراکی ( کامل ، خلال ، پودر ) مانند مغز بادام ، فندق ، پسته و …

گروه سوم انواع دانه های آجیلی مانند پسته ، بادام ، تخمه


مدارک مثبت هویت متقاضی

– اشخاص حقیقی : ( فتوکپی شناسنامه وتصویر کارت ملی )

– اشخاص حقوقی : (آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت تصویر شناسنامه وکارت ملی صاحبان امضاء)

3. مدارک نماینده قانونی :

در صورتی که تقاضاء توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و…) به عمل آید مدارک ضمیمه گردد.

4.نمونه گرافیکی از تصویر یا کپی از علامت درخواستی حداکثر 10 در 10 سانتی متر

5. در صورت سه بعدی بودن :

ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه ودر مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

6. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :

به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و
آموزش
پزشکی یا پروانه کسب و

برند خود را در مشهد ثبت کنید