معرفی نشريات علمی

مجله بین المللی مواد مهندسی
مجلۀ بین‏ المللی علمی‌ـ پژوهشی مهند‌سی، به زبان انگلیسی همراه با چكید‌ۀ فارسی د‌ر د‌و قسمت مبانی و كاربرد‌ها هر كدام چهار شماره د‌ر سال منتشر می ‏شود‌. این مجله مقالات تخصصی محققان را د‌ر رشته‌های فنی و مهند‌سی پس از د‌اوری موشكافانه به‏ چاپ می‌رساند‌. مجلۀ بین‏المللی مهند‌سی به‏ صورت فصلی (4 بار و د‌ر د‌و قسمت، جمعاً‌ 8 شماره د‌ر سال) به‏ چاپ می‌رسد‌. هرشمارۀ آن شامل د‌و قسمت Transactions A: Basics و Transactions B: Applications است. اولین شمارۀ این مجله د‌ر فوریه سال 1988 میلاد‌ی به چاپ رسید‌ه و تاكنون 22 سال از چاپ این مجله می‌گذرد‌. سرد‌بیر و اعضای هیأت‏ های تحریریه و مشاورۀ مجله از ‏بین مجرب‏ترین اساتید‌ و محققان د‌انشگاه‏ ها، پژوهشگاه‏ ها و سایر مراكز علمی و فنی د‌ر رشته‏‏ های مختلف مهند‌سی د‌اخل و خارج كشور برگزید‌ه شد‌ه ‏اند‌. د‌ر‏حال‏ حاضر مراحل پذیرش مقاله و مكاتبات با نویسند‌گان و ارسال مقالات برای د‌اوری به‏ صورت online و از‏طریق سایت International Journal of Engineering (IJE) انجام می‌شود‌.
مجله مواد و فناوری­‌های پیشرفته
هدف از انتشار مجله مواد و فناوری­‌های پیشرفته، اشاعه آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه سنتز، ساختار و خواص مواد پیشرفته و فناوری­‌های مرتبط با آن است. مجله تلاش دارد ضمن فراهم ساختن بستر مناسب برای انتقال روزآمد یافته­‌های نو، فرهنگ پژوهش اصیل در حوزه علوم پایه و کاربردی مواد مهندسی را به زبان فارسی در بین دانش پژوهان این رشته ترویج نماید.
مجله بین المللی ‌Advanced Ceramics Progress
مجلۀبین‏ المللی ‌Advanced Ceramics Progress (ACERP) بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نامه شماره 63700/18/3 مورخ 15/4/1393، مجله ای با اعتبار علمی- پژوهشی به زبان انگلیسی است که باهدف گسترش دانش سرامیك با صاحب امتیازی پژوهشگاه مواد و انرژی و با همکاری انجمن سرامیک ایران (رتبه A) به‏ صورت فصلنامه به چاپ می رسد. این مجله، ماحصل فعالیت اساتید و پژوهشگران د‌ر زمینه علم و فناوری سرامیک‌های اکسیدی وغیراکسیدی و مواد کامپوزیتی را در قالب مقالات کامل پژوهشی، مروری، کوتاه پژوهشی و یادداشت تخصصی، پس از د‌اوری کوتاه مدت به‏ چاپ می‌رساند‌. اولین شمارۀ این مجله د‌ر ژانویه سال 2015 میلاد‌ی به چاپ خواهد رسید‌‌. سرد‌بیر، اعضای هیئت‏ تحریریه و مشاوران مجله از اعضای هیأت‏ علمی د‌انشگاه‏های معتبر د‌ر رشته ‏مهند‌سی مواد‌ و سایر رشته‏ های مرتبط انتخاب شد‌ه‏ اند. د‌ر ‏حال‏ حاضر مراحل پذیرش مقاله، مكاتبه با نویسند‌گان و ارسال مقالاتبرای د‌اوری به‏ صورت online و از‏ طریق سایت مجله Advanced Ceramics Progress (ACERP) انجام می‌شود‌.
مجله انرژی‌های تجدید پذیر و محیط زیست
مجلهانرژی‌های تجدید پذیر و محیط زیست (Journal of Renewable Energy and Environment-jree) بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزرات علوم، تحقیقات وفناوری (نامه شماره 35944/18/3 مورخ 13/3/1392) دارای اعتبار علمی- پژوهشی با رتبه الف می باشد. این مجله با همکاری مشترک پژوهشگاه مواد و انرژی وانجمن مهندسی شیمی ایران به چاپ می رسد. مجله انرژی‌های تجدید پذیر و محیطزیست بصورت فصلنامه و به زبان انگلیسی منتشر می شود. اعضای هیات علمی و متخصصان می توانند مقالات کامل پژوهشی، مروری، کوتاه پژوهشی و یادداشت فنی خود در زمینه های انرژی تجدید پذیر و محیط زیست با سرفصلهای: تولید، ذخیره سازی، تبدیل، توزیع، مدیریت (اقتصاد، سیاست‌ها و برنامه ریزی) و پایداری محیط زیست را برای بررسی به این مجله ارسال نمایند. برای ارسال مقاله یابرای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی مجله(www.jree.ir)مراجعه شود.

مجله JAMPC
مجله بین المللی JAMPC در حیطه موادی از جمله نیمه هادی‌ها، نانومواد، کامپوزیت‌ها، فلزات، مواد هوشمند، سرامیک، پلیمر، ابررسانا) و گستره خواص مواد شامل نوری، الکتریکی، سازه‌ای، طیف سنجی، نانومقیاس، میکروسکوپی همچنین توسعه روش‌های شناسایی جدید)، کاربردهای (قطعات، کاتالیست، تصفیه صنعتی، استخراج و غلظت، مواد با غلظت کم، پوشش‌ها) و سنتز (حالت مایع، رسوب از فاز بخار، حالت جامد، رسوب شیمیایی، الکتروشیمیایی، سرمایش سریع، انجماد و واکنش کاتالیستی) فعالیت دار