زعفران های خود را صادر کنید
آیا میدانستید در سال گذشته بیش از 240 هزار کیلو زعفران از ایران به سایر کشورها صادر شده است؟

آیا میدانستید تقاضای جهانی برای زعفران سال به سال در حال افزایش است؟

آیا میدانستید ایران بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا است اما اسپانیا رتبه اول صادرات زعفران را در اختیار دارد؟

آیا میدانستید از ابتدای سال 96 صادرات زعفران به صورت فله ممنوع شده و این فرصت خوبی برای ورود تجار جدید است؟
تشریفات صادراتی قطعی: برای صدور زعفران از کشور قبل از هر چیز تهیه مدارک و اخذ مجوزهایی لازم است. صادرکننده زعفران باید با در دست داشتن این اسناد و مدارک به گمرک محل صدور زعفران مراجعه نماید.

اسناد لازم برای مراجعه به گمرک:

کارت بازرگانی صادرکننده زعفران

معرفی نامه یا وکالتنامه اظهارکننده زعفران به گمرک

گواهی استاندارد (حسب مورد)

گواهی قرنطینه دامی و نباتی (حسب مورد درخواست خریداران زعفران)

گواهی بهداشت (حسب مورد درخواست خریداران زعفران)

صورت عدل بندی

مجوز صدور (حسب مورد)

اخذ کارت بازرگانی در مشهد