مراحلی که باید برای ثبت شرکت صنایع تبدیلی طی شود به شرح زیر است:
فرد متقاضی باید برگه درخواست خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خود ارائه کند. سپس مدارک وی را به اداره صنایع تبدیلی برای بررسی و اعلام نظرارجاع می دهند. مدارک را بررسی می کنند و استعلامات لازم توسط کارشناس مربوطه انجام می شود. پرونده به مدیریت صدور پروانه ها و مجوز سازمان ارسال می شود. از مدیریت صنایع کشاورزی سازمان نظر خواهی می شود در این باره. در نهایت جواز تاسیس صادر می شود. در کل مراحل پیچیده ای نیست. شما فقط کافیست در زمان مناسب هر مرحله را پیگیری کنید.