شرکت‌های تولیدی از مالیات علی‌الحساب ۴درصدی واردات معاف شدند

دفتر واردات گمرک ایران اعلام کرد، با توجه به مکاتبات سازمان مالیاتی، شرکت‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از پرداخت مالیات ۴ درصدی علی‌الحساب واردات معاف هستند.
بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی؛ واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و ماشین‌آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای جواز تأسیس از پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات قطعی 4درصدی معاف شدند.

اخذ کارت بازرگانی در مشهد