نکاتی درباره انتخاب نام برای ثبت شرکت در تهران

کدام نام ها جز سیلاب محسوب نمی شوند؟
چرا در انتخاب نام شرکت باید دقت های لازم را به عمل آورد ؟

هرچند استفاده از نام های زیر در نام شرکت مانعی ندارد اما جزء نام شرکت شمرده نمی‌شوند و نام شرکت باید غیر از این کلمات شامل حداقل سه کلمه (سیلاب) باشد :

صفت هایی مانند برتر ، خوب ، نیک

نام های شهرها ، رنگ‌ها و اعداد مانند تهران ، قم ، اراک و …

کلمات بیانگر موضوع فعالیت مانند : ساختمانی ، بازرگانی ، صنعتی ، خدماتی ، توسعه ، تجاری ، مهندسی ، مهندسی مشاور ، فنی مهندسی ، حقوقی ، تولیدی و …

از اسامی دانشمندان، کاشفان و شعرای معاصر استفاده نشود.

از حروف اول چند کلمه به صورت نام مخفف (مانند پی وی سی ) استفاده نشود.
از نامهای زیر استفاده نشود :
ملی، ایران، ملت، کشور، انتظام، نظام، نفت، پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، بسیج، جهاد، آسانسور، آژانس، ایثار، ایثارگران، شاهد، شهید، آزاده، جانبازان، تکنو، فامیلی، فیلتر، نیک، باور، میکروبرد، تست، استار، تک، مدرن، پیک،