موضوعات فعالیت که قبل از ثبت شرکت در تهران باید مجوز آنها اخذ گردد
1-فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی
مرجع صدور مجوز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲ فعالیت بیمه ای
مرجع صدور مجوز : بیمه مرکزی ایران

۳ فعالیت در بورس اوراق بهادار
مرجع صدور مجوز : سازمان بورس و اوراق بهادار

۴فعالیت شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی
مرجع صدور مجوز:سازمان خصوصی
سازی

۵ فعالیت شرکت های تعاونی
مرجع صدور مجوز:وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی (اداره تعاون
شهرستان مربوط)

۶فعالیت تعاونی فرش دستباف
مرجع صدور مجوز:جهادکشاورزی (اتحادیه تعاونی روستایی فرش دستباف)

7-فعالیت فرهنگی ، هنری و خبری
مرجع صدور مجوز:سازمان فرهنگ
و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه)

8-فعالیت قرآنی و مذهبی
مرجع صدور مجوز:سازمان تبلیغات
اسلامی و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-۹ فعالیت حج و زیارت
مرجع صدور مجوز:سازمان حج و زیارت

10-فعالیت گردشگری و مسافرتی
مرجع صدور مجوز: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

11- فعالیت علمی ، آموزشی و پژوهشی
مرجع صدور مجوز : وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ادامه مطلب......