مناطق آزاد به دلیل موقعیت خاصشان و دلایل دیگر، از سوی دولت به عنوان منطقه آزاد معرفی می شوند که یکی از این مناطق، جزیره چابهار در جنوب کشورمان است. ثبت شرکت در چابهار و کسب و کار در این مناطق، مزایایی به همراه دارد که به شرح زیر می باشد:
_معافیت از مالیات تا مدت 20 سال. البته شرکت هایی که در همان محدوده فعالیت می کنند شامل این قاعده می شوند.
_معاف از حق گمرک
_ارائه امکانات مناسب جهت واردات کالا بصورت تجاری
_آزادی عمل برای ورود و خروج سرمایه
_آزادی در مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف کامل صد در صد
_سهولت در قوانین کار
_ارائه امکانات در خصوص مابه التفاوت هزینه حمل کالا
_تشریفات آسان جهت ثبت شرکت

به طبع برای ثبت شرکت در این جزیره باید مراحلی را طی کرد به طور مختصر بیان می کنیم:
_مراجعه به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست مجوز بابت ثبت شرکت
_مراجعه به واحد ثبت و پر کردن فرم انتخاب نام
_تایید نام شرکت
_تحویل مدارک ثبتی به سرمایه گذار بوسیله مجموعه ثبت شرکت ها
_تکمیل مجموعه فرم های ثبتی که از اداره ثبت شرکت ها گرفته شده است.
_ تحویل مدارک به واحد ثبت شرکت ها جهت بررسی و ثبت شرکت
_بررسی مدارک توسط مجموعه ی ثبت شرکت های مربوطه و در صورت ناقص بودن مدارک،تکمیل آن ها
_اخذ فیش بانکی و تحویل آن به ثبت شرکت ها جهت حق الثبت
_ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکت ها و تحویل مدارک ثبتی به متقاضی
_پلمپ دفاتر تجاری
_تحویل مدارک ثبتی از مجموعه ثبت شرکت های مربوطه
_اخذ یک نسخه آگهی به واحد صدور مجوز برای اقدامات بعدی
لازم به ذکر است اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسوولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهند بود.(ماده 11)
واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه ی متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.(ماده 12)