سلام
در حال راه اندازی مجموعه گردشگری عشایری هستم در استان گلستان شهرستان مراوه تپه
بیش از ۶۰ درصد سرمایه گذاری کردم
برای راه اندازی نیاز به سرمایه دارم ،
حاضرم برای تامین مالی از ، روش تامین مالی جمعی استفاده کنم چون به دلیل سرمایه گذاری های قبلی ،
در حال حاضر باکمترین سرمایه گذاری این اکوکمپ گردشگری به بهره برداری میرسد ،
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با صد میلیون تومان حتی نمیشود یک سوپر مارکت در محله ای راه اندازی کرد
این اکوکمپ گردشگری با سرمایه ای در حدود ۱۲۰ میلیون تومان راه اندازی شده و بهترین شرایط را برای تبدیل به یک مقصد گردشگری بین المللی را دارد
بنده حاضرم از مشارکت دوستان با سرمایه های کم و زیادشان در راه اندازی این اکوکمپ گردشگری ، استقبال کنم
Https://t.me/TourEntS