اگر به دنبال ثبت شرکت خاتم کاری هستید بهتر است بدانید که نوع شرکت ( سهامی خاص - مسئولیت محدود) تاثیر گذار است بر روی مدارکی که باید فراهم کنید. اگر شرکت سهامی خاص باشد؛
- شما به گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیاز دارید.
- دو جلد از اساسنامه را باید ارائه دهید.
- 2 نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین را باید تهیه کنید.
- کپی شناسنامه و کارت ملی را حتما ضمیمه پرونده خود کنید.
- در صورت نیاز مجوز بگیرید برای فعالیت خودتان
- گواهی مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت را ارائه دهید.
- دو برگ اظهارنامه را تکمیل و ارائه کنید.
اگر شرکت شما از نوع دیگری باشد باطبع مدارکی که باید فراهم کنید نیز متفاوت هستند. تاکید من این است که اول نوع حقوقی شرکت خود را مشخص کرده و سپس به جمع اوری مدارک مورد نیاز خود بپردازید.