انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

فاطمه سادات نجفیان
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/67ce97568945.h...1%d8%a7%d9%86/