انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

این آخر هفته برای مخاطبان راه پرداخت یک آزمون در نظر گرفته‌ایم. با تمرکز و دقت زیاد به موارد زیر پاسخ دهید و برای دانستن نمره خود از ۲۰، به نزدیک‌ترین کارشناس بانکداری پیرامون خود مراجعه کنید.   ۱. کدام یک از گزاره‌های زیر صحیح و کدام غلط هستند؟ (هر مورد ۱.۵ نمره) الف) رئیس‌کل […]
نوشته آیا خروج آمریکا از برجام تأثیر مستقیمی بر بانکداری الکترونیکی در ایران می‌گذارد؟ اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. در بانکداری الکترونیکی ایران چه می‌گذرد؟
  2. سیتی بانک آمریکا در حال خروج از روسیه است
  3. ارثیه یلن برای پاول در فدرال رزرو آمریکا چیست؟______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/98058