انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

برای صفحه فین‌تک این شماره هفته‌نامه شنبه قرار بود به دو موضوع بی‌حاشیه‌تر بپردازیم. منتها حاشیه‌هایی که برخی برای صنعت پرداخت ایران ایجاد کردند، ما را به این نتیجه رساند که بهتر است به ماجرایی بپردازیم که همه‌اش حاشیه است. لزوم پرداختن به این موضوع حاشیه‌ای هم این است که در بسیاری موارد همین حاشیه‌ها […]
نوشته چگونه در روزهای گذشته برای صنعت پرداخت ایران بحران درست کردند اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. آمار صنعت پرداخت ایران در سال ۹۵ / صنعت پرداخت در سال ۹۵ چه وضعیتی داشت؟
  2. تحلیل نویسنده هفت صبح از ماجراهایی که عده‌ای برای رویداد پرداخت ایران ایجاد کردند
  3. جیرینگ از ایده‌های مبتنی بر پرداخت همراه استقبال می‌کند______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/81752