شروع رویداد
جمعه ۲۸ اردیبهشت ۹۷ ۱۱:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۲۸ اردیبهشت ۹۷ ۱۴:۰۰

مکان رویدادتهران

موضوع رویدادفرهنگی هنری / صنایع دستی


https://evand.com/events/66666691